Nadchodzące wydarzenie

16 lutego - WALENTYNKOWA GALA BALETOWA - bilety i informacje TUTAJ

 

EGAMIZNY KOŃCOWOROCZNE

Warsaw Ballet Academy nie stosuje ocen, ale na zakończenie każdego stopnia jest indywidualny egzamin stanowiący część nauki, który ma na celu potwierdzenie nabytych przez adepta umiejętności lub wskazanie na czym adept ma sie skupić w dalszej nauce.

DYPLOMY NA KONIEC ROKU

Każdy uczeń po zakończeniu danego stopnia (każdy stopnień trwa rok) i pozytywnym przejściu egzaminu końcoworocznego otrzymuje dyplom ukończenia danego stopnia

 

DYPLOM DLA ABOLWENTA

Na zakończenie ostatniego stopnia i tylko ostatniego stopnia (nawet jeśli nie zaczynało się nauki od początku lub nawet podjęło się naukę na stopniu 8) adepci biorą udział w egzaminie teoretycznym (pisemny ze wszystkich przedmiotów) oraz praktycznym w postaci prezentacji poszczególnych ćwiczeń baletowych i udziału w koncercie dyplomowym, podczas którego prezentują swoje umiejętności w repertuarze współczesnym, neoklasycznym oraz klasycznym i jakimkolwiek innym zechce.

Po pozytywnie zdanym egzaminie absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający zakończenie nauki w Warsaw Ballet Academy