Nadchodzące wydarzenie

14 i 15 lutego - premiera "The Osmosis" - w choreografii Natalii Marii Wojciechowskiej - szczegóły TUTAJ

 

EGAMIZNY KOŃCOWOROCZNE

Warsaw Ballet Academy nie stosuje ocen, ale na zakończenie każdego stopnia jest indywidualny egzamin stanowiący część nauki, który ma na celu potwierdzenie nabytych przez adepta umiejętności lub wskazanie na czym adept ma sie skupić w dalszej nauce.

DYPLOMY NA KONIEC ROKU

Każdy uczeń po zakończeniu danego stopnia (każdy stopnień trwa rok) i pozytywnym przejściu egzaminu końcoworocznego otrzymuje dyplom ukończenia danego stopnia

 

DYPLOM DLA ABSOLWENTA

Na zakończenie ostatniego stopnia 6,7 lub 8 - w zależności od umiejętności zdobytych przez adepta (niezaleznie na jakim stopniu zaczynało się naukę)  adepci biorą udział w egzaminie teoretycznym (pisemny ze wszystkich przedmiotów) oraz praktycznym w postaci prezentacji poszczególnych ćwiczeń baletowych i udziału w koncercie dyplomowym, podczas którego prezentują swoje umiejętności w repertuarze współczesnym, neoklasycznym oraz klasycznym i jakimkolwiek innym zechce.

Po pozytywnie zdanym egzaminie absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający zakończenie nauki w Warsaw Ballet Academy