Nadchodzące wydarzenie

14 i 15 lutego - premiera "The Osmosis" - w choreografii Natalii Marii Wojciechowskiej - szczegóły TUTAJ

 

Warsaw Ballet Academy prowadzi rekrutację zamknietą w okolicach maja/czerwca - infomracje na bieżąco na stronie aktualności lub na naszym FB - TUTAJ, jednakże do nauki mozna dołączyć także w każdym momencie jeśli jest się na odpowiednim poziomie  - ocena umiejętności w trakcie zajęć - lub/i jest się gotowym do nadrobienia materiału (we wsystkim pomożemy)

 

 

W trakcie naboru kierujemy się:

 

- wiekiem
- poziomem zaawansowania
- umuzyklanieniem
- plastycznością ciała
- siłą oraz zdrowiem fizcyznym
- chęcią podjęcia nauki
- zapałem przyszłego adepta

 

Jak wygląda rekrutacja

 

Każdego nowego adepta obowiązuje egzamin wstępny. W zależności od stopnia są to:


- sprawdzenie ogólnych predyspozycji: elastyczność, słuch, sylwetka – stopień pre 1 i 2 oraz stopień 1
- prezentacja poszczególnych ćwiczeń baletowych stopnie 2-4
- prezentacja układu współczesnego i wariacji baletowej stopnie 5-8

 

Podczas egzaminu oceniane są:

 

- zdolności fizyczne
- muzyklaność
- stopień zaawansowania
- szybkość uczenia się
- zdrowie
- chęc i zapał
- radość czerpana z ćwiczeń

Potem następuje rozmowa z przyszłym adeptem oraz na koniec z jego rodziacmi

 

Wiek i poziom zaawansowania dla poszczególych stopni

 

Stopień Pre 1

dla kompletnie początkujących

wiek w trakcie naboru 6 – 11

_______________________________________________________________________________________________________

Stopień Pre 2

dla znających podstawowe pozycje

wiek podczas naboru 8 – 11

_______________________________________________________________________________________________________

Stopień 1

dla dobrze znających podstawy oraz ćwiczenia przy drążku

wiek podczas naboru 9 – 12

______________________________________________________________________________________________________

Stopień 2

dla płynnie poruszających się w ćwiczeniach przy drążku i podsatwowych ćwiczeniach na środku oraz już stawiających stabilne kroki w pointach (to dla dziewczynek)

wiek podczas naboru 10 – 13

_______________________________________________________________________________________________________

Stopień 3

dla robiących płynnie podsatwową lekcję tańca klasycznego bez problemu uczących się nowych kombinacji

wiek podczas naboru 11 – 14

_______________________________________________________________________________________________________

Stopień 4

dla dobrze poruszających się w pointach (to dla dziewczynek)  zaczynających pracę nad wariacjami

wiek podczas naboru 12 – 15

_______________________________________________________________________________________________________

Stopień 5

dla mających już za sobą doświadczenia występu w pointach w wariacji lub po pierwszych zatańczonych na sali wariacjach klasycznych

wiek podczas naboru 13 – 16

_______________________________________________________________________________________________________

Stopień 6

dla nie mających problemu z pirueatmi, wszystkimi pas poza naprawdę wymającymi dużo siły i praktyki i chcących dalej się szkolić

wiek podczas naboru 14 – 17

_______________________________________________________________________________________________________

Stopień 7

dla bardzo zaawansowanych

wiek podczs naboru 15 – 19

_______________________________________________________________________________________________________

Stopień 8

dla zdobywających osatatni szlif

wiek podczas naboru 16 – 21

 

Nie trzeba przejść wszystkich stopni, ale tylko osoby, które przejdą ostatni stopień (niezależnie czy dołaczyły w trakcie nauki, czy dosłownie na ostatni rok lub dwa) i zdadzą egzzamin końcowy otrzymają dyplom absolwenta Warsaw Ballet Academy.

 

DOKUMENTY PO PRZYJĘCIU
 
Po pozytywnie zdanym egzaminie wstępnym każdego obowiązuje przed rozpoczęciem nauki dostarczenie od kolejno ortopedy i lekarza sportowego zaświadczenia o braku przeciwskazań do wykonywania dużego wysiłku fizycznego oraz podpisanie regulaminu i stosownego oświadczenia o braku przeciwskazań aby dziecko było na zajęciach dotykane celem poprawienia pozycji, ustawienia ciała, lepszego wykonania ćwiczenia.